Во последно време добиваме многу пријави околу масивното прекршување на правата во Турција. За жал сеуште не поседуваме веродостојни извори за да ја докажеме автентичноста на документите кои пристигнаа до нас. Доколку сте убедени дека вие можете да го направите тоа, бидете сигурни дека ќе бидеме повеќе од среќни да ги споделиме документите со вас. Во молиме испратете барање до info@turkeypurge.com, испраќајќи ја вашата корпоративна адреса до нас. 

Однапред ви благодариме за сорабтката. Turkey Purge