Вкупниот биланс на прогонот во Турција по пучот

Од министерство за образование

од Министерството за здравство

од Врховниот совет радио-телевизија

од премиерниот кабинет

Одделение за администрирање на приходи

од Управата за развој на домувањето

од оделот за катастар

од Министерството за млади и спорт

од турскиот сатеит АД (Turksat A.Ş.)

од регулаторен орган на пазарот на енергија

од турскиот Парламент

од фабрика за шеќер

од Turkish Airlines

од секретеријатот за национална безбедност

од Исламската верска заедница

од Турската национална радио-телевизија

академици

одминистерството за култура и туризам

од Агенцијата за супервизија и банкарска регулатива

од Министерството за животна средина и урбанизам

од Министерството за економија

од Банката за развој

од Институтот за статистика

од Советот на државата

од Министерството за европски прашања

од Министерството за одбрана

од Турскиот институт за стандарди

од страна на Министерството за правда

воени офицери

Воени кадети**

судии, обвинители

од Министерството за царини и трговија

од Министерството за храна, земјоделство и сточарство

од Министерството за енергетика

од судскиот фонд

од Иститутот за социјална сигурност

од Министерството за надворешни прашања

од Министерството а транспорт

од Министерството за семејство и социјална политика

од јавниот орган за информатика и комуникациски технологии

од Агенцијата за вработување

локалните власти

од Министерството за надворешни работи

од Министерството за шумарство и водостопанство

од Одборот за пазари на капитал

од Потсекретаријатот за финансии

од Министерството за финансии

од Министерството за развој

од Министерството за наука, индустрија и технологија

од Научно-технолошкиот истражувачки совет на Турција

од регулаторен орган на пазарот тутун и алкохол

Турската национална лотарија

од Министерството за труд

од комисијата за имиграција

разрешени од своите професии
Извори
  •  Овие бројки вклучуваат административци, професори, бирократи и академици кои се отпуштени како резултат на владините одлуки: 1) одлука бр.667 издаден на 23 Јули, бр. 668 објавена на 25 Јули, бр. 669 објавена на 31.  Јули, бр.672 обј. на 1. Септ., бр. 675 обј. на 29 окт., бр. 677/678 обј. на 22 Ное. 2016 год. бр. 679/680/681 обј. на 6 Јан. 2017 и одлука бр. 682/683/684/685 објавена на 23. јан. 2017 год. 2) академци кои се отпуштени по владините одлуки: одл. бр.667 издаден на 23 Јули и  бр. 675 обј. на 29 окт. 2016 год. 3) наставници чии дипломи се поништени по одлука на Министерството за образование на Турција на 19 Јули 2016 год. 4) Разрешен воен персонал (6,511 офицери и 16,409 кадети). За подетални информации ве молиме посетете ја страницата https://turkeypurge.com/purge-in-numbers и  turkeypurge.com/academics-sacked-from-positions.
**4090 од средното воено училиште, 6140 од офицерската академија и 6179 од воениот факултет.
Вкупниот биланс на прогонот во Турција по пучот

училишта

интернати

универзитети

фондации

болници

асоцијации

трговски здруженија

медиуми

3520 затворени ентитети

Извори: 

1- http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm

2- http://t24.com.tr/files/20161122070138_basin-yayin.pdf