ในการปราบปรามขั้นรุนแรงหลังรัฐประหารของตุรกี

จากกระทรวงศึกษาธิการ

จากกระทรวงสุขภาพ

จากสภาสูงสุดวิทยุและโทรทัศน์

จากนายกรัฐมนตรี

จากกรมบริหารรายได้

จากกองอำนวยการการพัฒนาที่อยู่อาศัย

จากผู้อำนวยการฝ่ายที่ดินและแผนที่แสดงเขตที่ดิน

จากกระทรวงเยาวชนและการกีฬา

จากห้างหุ้นส่วนจำกัด Turkish Satellite (Turksat A.Ş.)

จากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดพลังงาน

จากรัฐสภาแห่งชาติของตุรกี (รัฐสภา)

จากโรงงานน้ำตาล

จากสายการบินตุรกี

จากคณะกรรมการความมั่นคงทั่วไป

จากคณะกรรมการศาสนา

จาก บริษัท วิทยุและโทรทัศน์ตุรกี

นักวิชาการ

จากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

จากกฎระเบียบและการกำกับดูแลกิจการธนาคาร

จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและความเป็นเมือง

จากกระทรวงเศรษฐกิจ

จากธนาคารเพื่อการพัฒนา

จากสถาบันสถิติตุรกี

จากสภาแห่งรัฐ

จากกระทรวงกิจการยุโรป

จากกระทรวงกลาโหม

จากสถาบันมาตรฐานตุรกี

จากกระทรวงยุติธรรม

เจ้าหน้าที่ทหาร

นักเรียนนายร้อย(ทหาร)**

ผู้พิพากษา, อัยการ

จากกระทรวงศุลกากรและการค้า

จากกระทรวงอาหาร, การเกษตรและปศุสัตว์

จากกระทรวงพลังงาน

จากศาลตรวจสอบบัญชีตุรกี

จากสถาบันประกันสังคม

จากกระทรวงการต่างประเทศ

จากกระทรวงคมนาคม

จากกระทรวงครอบครัวและนโยบายสังคม

จากหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จากหน่วยงานจัดหางาน

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

จากกระทรวงมหาดไทย

จากกระทรวงกิจการป่าไม้และน้ำ

จากคณะกรรมการตลาดทุน

จากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

จากกระทรวงการคลัง

จากกระทรวงการพัฒนา

จากกระทรวงวิทยาศาสตร์, อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

จากสภาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตุรกี

จากองค์กรควบคุมตลาดยาสูบและแอลกอฮอล์

การบริหารสลากกินแบ่งประจำชาติตุรกี

จากกระทรวงแรงงาน

จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ถูกไล่ออกจากงาน
• คำสั่งรัฐบาลฉบับที่ 668 — resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm
• คำสั่งรัฐบาลฉบับที่ 669 — www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.669.pdf
• คำสั่งรัฐบาลฉบับที่ 670 — resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160817-17..htm
• คำสั่งรัฐบาลฉบับที่ 672 –www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M1-1.htm
• คำสั่งรัฐบาลฉบับที่ 675 — www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-4.htm
• คำสั่งรัฐบาลฉบับที่ 677 — www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-1.htm
• คำสั่งรัฐบาลฉบับที่ 679-1 — http://213.14.3.44/20170106/20170106M1-1-1..pdf
• คำสั่งรัฐบาลฉบับที่ 679-2 – http://213.14.3.44/20170106/20170106M1-1-2..pdf
• คำสั่งรัฐบาลฉบับที่ 679-3 — http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1-4..pdf
• คำสั่งรัฐบาลฉบับที่ 686 — http://213.14.3.44/20170207/20170207M1-1-1.pdf
** 4,090 คนจากโรงเรียนทหารระดับ, 6,140 คนจากวิทยาลัยนายทหารชั้นประทวน, และ 6.179 คนจากโรงเรียนทหารระดับมหาวิทยาลัย
ในการปราบปรามขั้นรุนแรงหลังรัฐประหารของตุรกี

โรงเรียน

หอพัก

มหาวิทยาลัย

มูลนิธิ

โรงพยาบาล

องค์กร

สหภาพการค้า

ผู้ผลิตสื่อ

3,520 หน่วยงาน ถูกปิดตัวลง

แหล่งข้อมูล:

1- http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm

2- http://t24.com.tr/files/20161122070138_basin-yayin.pdf