ผู้รายงานข่าวของสหประชาชาติ
ผู้รายงานพิเศษของสภามนุษย์เกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและทนายความ
c / o สำนักงานข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชน
สำนักงานสหประชาชาติที่เจนีวา
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10
Switzerland

อีเมล:
SRindependenceJL@ohchr.org

คณะกรรมาธิการยุโรป
คณะกรรมาธิการยุโรป
ข้าหลวง Johannes Hahn

Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels
Belgium

อีเมล:
cab-hahn-contacts@ec.europa.eu

คณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม (CEPEJ)
คณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม (CEPEJ)
สภายุโรป
อธิบดีกรมสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ
ฝ่ายความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
Avenue de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

อีเมล:
cepej@coe.int
stephane.leyenberger@coe.int

สภาที่ปรึกษาแห่งอัยการยุโรป (CCPE)
สภาที่ปรึกษาแห่งอัยการยุโรป (CCPE)
สภายุโรป
อธิบดีกรมสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ
กองเพื่อความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
Avenue de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

อีเมล:
ccpe@coe.int

สภาที่ปรึกษาแห่งผู้พิพากษายุโรป (CCJE)
สภาที่ปรึกษาแห่งผู้พิพากษายุโรป (CCJE)
สภายุโรป
อธิบดีกรมสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ
กองเพื่อความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม
Avenue de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

อีเมล:
ccpe@coe.int

สมาคมผู้พิพากษาและอัยการยุโรป
contact@amue-ejpa.org
คณะกรรมาธิการยุโรป
คณะกรรมาธิการยุโรป
ข้าหลวง Johannes Hahn

Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels
Belgium

อีเมล:
cab-hahn-contacts@ec.europa.eu

องค์การนิรโทษกรรมสากล
องค์การนิรโทษกรรมสากล
โทรศัพท์: + 44-20-74135500
หมายเลขโทรสาร: + 44-20-79561157
ที่อยู่: Easton Street, London, WC1X 0DW, UK
Twitter: @Amnestyonline

อีเมล:
contactus@amnesty.org

หน่วยงาน Freedom House
หน่วยงาน Freedom House
สำนักงานวอชิงตัน:
1850 M Street NWFloor 11
Washington D.C. 20036

สำนักงานนิวยอร์ก:
120 Wall Street, Fl. 26
New York, NY 10005

อีเมล:
info@freedomhouse.org

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
Alt-Moabit 96
10559 Berlin Germany
ติดต่อทั่วไป:
โทรศัพท์: +49 30 3438 200
โทรสาร: +49 30 3470 3912
อีเมล:
ti@transparency.org
aosterhaus@transparency.org
cabel@transparency.org
akoch@transparency.org
คณะกรรมการเวนิซ
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการเวนิซ
สภายุโรป
67075 Strasbourg Cedex
Frence

อีเมล:
venice@coe.int
tatiana.mychelova@coe.int
panos.kakaviatos@coe.int
thomas.markert@coe.int

สมาคมระหว่างประเทศแห่งอิสรภาพตุลาการและสันติภาพโลก
สมาคมระหว่างประเทศแห่งอิสรภาพตุลาการและสันติภาพโลก
Freyastrasse 21, 8004 Zürich
Switzerland

อีเมล:
Judicial.Independence.wp@gmail.com

MEDEL (ตุลาการยุโรปเพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพ)
MEDEL (ตุลาการยุโรปเพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพ)

Greifswalder Strasse 4 (Briefkasten 42)
10405 Berlin
Germany

อีเมล:

office@medelnet.eu

สมาคมระหว่างประเทศแห่งกองเลขาธิการอัยการ
สมาคมระหว่างประเทศแห่งกองเลขาธิการอัยการ
Hartogstraat 13
2514 EP Den Haag
Netherlands

อีเมล:
om@iap-association.org
sg@iap-association.org
elizabeth.howe@cps.gsi.gov.uk
ED@iap-association.org

สมาคมผู้พิพากษาระหว่างประเทศ
สมาคมผู้พิพากษาระหว่างประเทศ

Union Internationale des Magistrats

Palazzo di Giustizia

Piazza Cavour – 00193 Roma, Italy

 

อีเมล:

secretariat@iaj-uim.org

สภายุโรป กรรมาธิการเพื่อสิทธิมนุษยชน
สภายุโรป
สำนักงานกรรมาธิการเพื่อสิทธิมนุษยชน
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

อีเมล
commissioner@coe.int
hasan.bermek@coe.int

สภายุโรป
สภายุโรป

สำนักงานเอกชนแห่งเลขาธิการใหญ่

Avenue de l’Europe F-67075 Strasbourg

อีเมล:

bjorn.berge@coe.int

leyla.kayacik@coe.int

องค์กร Human Rights First
องค์กร Human Rights First
สำนักงานนิวยอร์ก
75 Broad St, 31st Floor
New York, NY 10004
โทรศัพท์: (212) 845 5200
โทรสาร: (212) 845 5299

องค์กร Human Rights First
สำนักงานวอชิงตัน
805 15th Street NW, Suite 900
วอชิงตันดีซี 20005
โทรศัพท์: (202) 547 5692
โทรสาร: (202) 543 5999

E-mail: info@humanrightsfirst.org

องค์กร Human Rights Watch
องค์กร Human Rights Watch
ที่อยู่:
350 Fifth Avenue, 34th floor
New York, NY 10118-3299 USA
โทรศัพท์: + 1-212-216-1832
โทรสาร: 1-212-736-1300
อีเมล: hrwpress@hrw.org

Emma Daly
ผู้อำนวยการการสื่อสาร
โทรศัพท์: + 1-212-216-1835
โทรสาร: + 1-212-736-1300

Minky Worden
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อ
โทร: + 1-212-216-1250
โทรสาร: + 1-212-736-1300
โทร: + 1-212-290-4700 (หมายเลขหลัก) ลอนดอน
David Mepham
ผู้อำนวยการสหราชอาณาจักร
Joanna Nowak
ผู้เชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารและการสนับสนุน 
โทรศัพท์: +44 (0) 20-7618-4777
nowakj@hrw.org

ที่อยู่:
Audrey House
16 – 20 Ely Place
London, England
EC1N 6SN

เบอร์ลิน
Wenzel Michalski
ผู้อำนวยการ
Wolfgang Buettner
ผู้ช่วย
โทรศัพท์: + 49-30-259306-10

ที่อยู่:
Neue Promenade 5 10178 Berlin, Germany
โทร. + 49-30-259306-10
แฟกซ์. + 49-30-259306-29
berlin@hrw.org

Brussels/Amsterdam
+32 -2-7371490 (pressdesk)
Jan Kooy
เจ้าหน้าที่ข่าวยุโรป
+ 31-6-42091869 (mob)
kooyj@hrw.org
Twitter: @KooyJan

ที่อยู่:
Rue de Trèves, 45
1040 Brussels, Belgium
โทรศัพท์: + 32-2-732-2009

ปารีส
142 Rue Montmartre
75002 Paris, France
โทรศัพท์: + 33-1-43-59-55-35
โทรสาร: + 33-1-43-59-55-22

อีเมล:
paris@hrw.org

คณะกรรมาธิการนานาชาติแห่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย
Rue des Bains 33
P.O. Box 91
1211 Geneva 8, Switzerland
T +41 (0) 22 979 38 00
F +41 (0) 22 979 38 01
info@icj.org
องค์กรสิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน
องค์กรสิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน

Avenue d’Auderghem 61/16,

1040 Brussels, Belgium

โทร / แฟกซ์: + 32-2-3456145

 

international.secretariat.brussels@hrwf.org

องค์การสหภาพยุโรปเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
องค์การสหภาพยุโรปเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐาน

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 Vienna
Austria

E-mail: info@fra.europa.eu

media@fra.europa.eu

โทรศัพท์: +43 1 580 30 – 0

โทรสาร: +43 1 580 30 – 699

สมาคมยุโรปเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สมาคมยุโรปเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

Rue de la Caserne, 33

1000 Brussels
Belgium

โทรศัพท์: +32 (0) 25112100

โทรสาร: +32 (0) 25113200

อีเมล: info@aedh.eu

OSCE (การประชุมด้านความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป)
สำนักงาน OSCE เพื่อสถาบันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

Ul. Miodowa 10

00-251 Warsaw
Poland

สำนักงาน: +48 22 520 6 00

โทรสาร: +48 22 520 06 05

office@odihr.pl

คณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อการป้องกันการทรมาน
คณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อการป้องกันการทรมาน

อีเมล: cptdoc@coe.int

เว็บ: www.cpt.coe.int

กองทุนช่วยเหลือนักวิชาการ สถาบันการศึกษานานาชาติ
กองทุนช่วยเหลือนักวิชาการ สถาบันการศึกษานานาชาติ(IIE Scholar Rescue Fund)

809 United Nations Plaza
New York, New York 10017-3580
USA

 

โทรศัพท์: +1 212.205.6486

โทรสาร: +1 212.205.6425

อีเมล: srf@iie.org

เครือข่ายนักวิชาการในภาวะเสี่ยง
เครือข่ายนักวิชาการในภาวะเสี่ยง

194 Mercer Street, Room 410,
New York, NY, 10012 USA

โทร.: 1-212-998-2179 โทรสาร: 1-212-995-4427

EMAIL: scholarsatrisk@nyu.edu