Raportuesi KB
Raportuesi i Posaçëm i Këshillit të Njeriut për pavarësinë e gjykatësve dhe të avokatëve                                                       c/o Zyra e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të Bashkuara   Zyra e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë   8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10
Switzerland

E-mail:
SRindependenceJL@ohchr.org

 

Komisioni Evropian
Komisioni Evropian                                             Z. Komisioneri Johannes Hahn
Komisioni Evropian për Efikasitetin në Drejtësi (CEPEJ)
Komisioni Evropian për Efikasitetin në Drejtësi (CEPEJ)                                       Këshilli Evropian
Këshilli Konsultativ i Prokurorëve Evropian (CCPE)
Këshilli Konsultativ i Prokurorëve Evropian (CCPE)                                                       Këshilli Evropian
Këshilli Konsultativ i Gjykatësve Evropian (CCPE)
Këshilli Konsultativ i Gjykatësve Evropian (CCPE)                                                       Këshilli Evropian
Organizata Gjykatësve dhe të Prokurorëve Evropian
contact@amue-ejpa.org

Komisioni Evropian
Komisioni Evropian                                             Z. Komisioneri Johannes Hahn
Amnesty International
Amnesty International                         Telefon: +44-20-74135500                         Faks: +44-20-79561157                      Addresa: 1 Easton Street, London, WC1X 0DW, UK                                                  Twitter: @Amnestyonline

E-mail: contactus@amnesty.org

Freedom House
Freedom House                                           Zyrat në Washington:                                       1850 M Street NW, Floor 11                 Washington D.C. 20036

Zyrat në New York:                                       120 Wall Street, Fl. 26                                 New York, NY 10005

E-mail: info@freedomhouse.org

Transparency International
Transparency International
Alt-Moabit 96
10559 Berlin
GermanyGeneral contact:
Telephone: +49 30 3438 200
Fax: +49 30 3470 3912
E-mail:
ti@transparency.org
aosterhaus@transparency.org
cabel@transparency.org
akoch@transparency.org

Komisioni i Venedikës
Sekretariati i Komisionit të Venedikës Këshilli Evropian                                       67075 Strasbourg Cedex

Francë

E-mail: venice@coe.int tatiana.mychelova@coe.int panos.kakaviatos@coe.int thomas.markert@coe.int

Organizata Ndërkombëtare për Pavarësi të Gjyqësisë dhe Paqes Botërore
Organizata Ndërkombëtare për Pavarësi të Gjyqësisë dhe Paqes Botërore   Freyastrasse 21, 8004 Zürich                       Zvicër

E-mail: Judicial.Independence.wp@gmail.com

MEDEL
MEDEL                                             Greifswalder Strasse 4 (Briefkasten 42) 10405 Berlin                                        Gjermani

E-mail: office@medelnet.eu

Organizata Ndërkombëtare për Prokurorë
Sekretariati i Organizatës Ndërkombëtare për Prokurorë                                  Hartogstraat 13                                          2514 EP Den Haag                              Holandë

E-mail: om@iap-association.org sg@iap-association.org elizabeth.howe@cps.gsi.gov.uk ED@iap-association.org

Organizata Ndërkombëtare e Gjykatësve
Organizata Ndërkombëtare e Unionit të GJykatësve Internationale des Magistrats Palazzo di Giustizia                                  Piazza Cavour – 00193 Romë, Itali

E-mail: secretariat@iaj-uim.org

KE Komisioneri për të Drejtat e Njeriut
Këshilli Evropian                                               Zyra e Komisionerit për të Drejtat e Njeriut 67075 Strasbourg Cedex                         FRANCË

E-mail commissioner@coe.int hasan.bermek@coe.int

Këshilli Evropian
Këshilli Evropian                                                 Zyra Private e Sekretarit Gjeneral         Avenue de l’Europe F-67075 Strazburg

E-mail:                              bjorn.berge@coe.int         leyla.kayacik@coe.int

Human Rights First
Human Rights First
Zyra në New York
75 Broad St, 31st Floor
New York, NY 10004
Tel: (212) 845 5200
Fax: (212) 845 5299

Zyra në Washington
Human Rights First
805 15th Street NW, Suite 900
Washington, DC 20005
Tel: (202) 547 5692
Fax: (202) 543 5999

E-mail: info@humanrightsfirst.org

Human Rights Watch
Human Rights Watch
Adresa:
350 Fifth Avenue, 34th floor
New York, NY 10118-3299 USA
Tel: +1-212-216-1832
Fax: +1-212-736-1300
Email: hrwpress@hrw.org

Emma Daly
Drejtori për Komunikim
Tel: +1-212-216-1835
Fax: +1-212-736-1300

Minky Worden
Drejtori për Medie
Tel: +1-212-216-1250
Fax: +1-212-736-1300
Tel: +1-212-290-4700 (Numëri Kryesor)Londër
David Mepham
Drejtori në Britaninë e Madhe
Joanna Nowak
Bashkëpunëtor për Komunikim dhe Advokim
Tel: +44 (0) 20-7618-4777
nowakj@hrw.org

Adresa:
Audrey House
16 -20 Ely Place
Londër, Angli
EC1N 6SN

Berlin
Wenzel Michalski
Drejtor
Wolfgang Buettner
Asistent
Tel: +49-30-259306-10

Adresa:
Neue Promenade 5 10178 Berlin, Gjermani Tel. +49-30-259306-10
Fax. +49-30-259306-29
berlin@hrw.org

Brukse/Amsterdam
+32 -2-7371490 (tavolina për shtyp)
Jan Kooy
Zyrtari Evropian për Shtypin
+31-6-42091869 (mob)
kooyj@hrw.org
Twitter: @KooyJan

Adresa: Rue de Trèves, 45
1040 Bruksel, Belgjik
Tel: +32-2-732-2009

Paris
142 rue Montmartre
75002 Paris, Francë
Tel: +33-1-43-59-55-35
Fax: +33-1-43-59-55-22

E-mail:
paris@hrw.org

Komisioni Ndërkombëtar i Juristëve
Rue des Bains 33
P.O. Box 91
1211 Gjenevë 8, Zvicër
T +41 (0)22 979 38 00
F +41 (0)22 979 38 01
info@icj.org
Human Rights Without Borders
Human Rights Without Borders
Avenue d’Auderghem 61/16,
1040 Bruksel, Belgjikë
Tel/ Fax: +32-2-3456145

international.secretariat.brussels@hrwf.org

Agjencia e Unionit Evropian për të Drejtat Fundamentale
Agjencia e Unionit Evropian për të Drejtat Fundamentale
Schwarzenbergplatz 11
A-1040 Vienë
Austri

E-mail: information@fra.europa.eu media@fra.europa.eu
Tel: +43 1 580 30 – 0
Fax: +43 1 580 30 – 699

Shoqata Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut
Shoqata Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut
Rue de la Caserne, 33
1000 Bruksel
Belgjikë
Phone: +32(0)25112100
Fax: +32(0)25113200
Email: info@aedh.eu
OBSE
Zyra e OSBE-së për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut
Ul. Miodowa 10
00-251 Varshavë
Poloni
Zyra: +48 22 520 06 00
Fax: +48 22 520 06 05
office@odihr.pl
Komiteti Europian për Parandalimin e Torturës
KOMITETI EVROPIAN PËR PARANDALIMIN E TORTURËS
Email: cptdoc@coe.int
Web: www.cpt.coe.int
Fondi për Shpëtim të Bursës IIE
Fondi për Shpëtim të Bursës IIE
Instituti për Arsimim Ndërkombëtar
809 United Nations Plaza
New York, New York 10017-3580
SHBA

Phone: +1 212.205.6486 Fax: +1 212.205.6425
E-mail: srf@iie.org

Bursat në Rrezik
Bursat në Rrezik
194 Mercer Street, Room 410,
New York, NY, 10012 SHBA
TEL: 1-212-998-2179 FAX: 1-212-995-4427 EMAIL: scholarsatrisk@nyu.edu