ผู้จัดการสนามบิน, พนักงานดับเพลิง, แพทย์ในหมู่ผู้ถูกคุมขังในการสืบสวนรัฐประหารของตุรกี

ผู้จัดการสนามบิน, พนักงานดับเพลิง, แพทย์ในหมู่ผู้ถูกคุมขังในการสืบสวนรัฐประหารของตุรกี

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างน้อย 5 คนในเขตกาซีพาชาของอัลทาเลียถูกจับกุมตัวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนเกี่ยวกับขบวนการกูเลนซึ่งรัฐบาลกล่าวหาในการบงการความพยายามก่อรัฐประหารเมื่อ 15 กรกฏาคม ผู้ถูกคุมขังนาย C.A. เป็นผู้จัดการสนามบินกาซีพาชา,...