ចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជ្ញា  ១០៧ រូបត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារ

ចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជ្ញា ១០៧ រូបត្រូវបានបណ្តេញចេញពីការងារ

តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសតួកគី ហៅកាត់ថា HSYK បានបណ្តេញចេញ ចៅក្រម និង អង្គព្រះរាជអាជ្ញា ១០៧ រូបចេញពីដំណែងដោយចោទប្រកាន់ថា ពួកគេមានទំនាក់ទំនងនឹង ចលនាហ្គូឡិន។ ចលនាហ្គូឡិន ជាចលនាដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថា ជាមេខ្លោងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាល។  ...