Incizimet e reja zbulojnë dhunë të vezhdueshme të policisë ndaj grupit kritik Islamik

วิดีโอใหม่เผยให้เห็นถึงความรุนแรงที่มากยิ่งขึ้นของตำรวจต่อกลุ่มอิสลามที่วิพากษ์วิจารณ์

วิดีโอใหม่ที่รั่วไหลออกมาแสดงให้เห็นว่าตำรวจพยายามใช้วิธีการทั้งหมดในการสลายผู้สนับสนุนของมูลนิธิฟุรกอนซึ่งเป็นกลุ่มสังคมพลเมืองทางสังคมและศาสนาซึ่งเป็นที่รู้จักสำหรับท่าทีการวิจารณ์ต่อต้านรัฐบาลของกลุ่ม...