គ្រូបង្រៀនចាប់ខ្លួននៅតួកគីភ្លាមៗ​ក្រោយបង្ខំអោយចាកចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ា

គ្រូបង្រៀនចាប់ខ្លួននៅតួកគីភ្លាមៗ​ក្រោយបង្ខំអោយចាកចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ា

  លោក Muhammet Furkan Sökmen ជាគ្រូបង្រៀននៅសាលារៀន២កន្លែងបង្កើត ឡើងដោយ អ្នកគាំទ្រចលនហ្គូឡិន នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា​ ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបញ្ចូនទៅប្រទេសតួកគីដោយបង្ខំ ទោះបីគាត់បានស្នើរសុំអោយគេជួយ លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏ដោយ។  គាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅព្រលានយន្តហោះ...