Đàn áp sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

từ Bộ giáo dục

từ Bộ y tế

từ Đài Phát thanh va Truyền hình

từ Thủ tướng Chính phủ

Vụ quản lý doanh thu

từ cơ quan quản lý Phát triển Nhà ở

từ Giám đốc Sở Địa chính

từ Bộ Thanh niên và Thể thao

Từ vệ tinh Thổ Nhĩ Kỳ (Turksat A.Ş.)

từ Cơ quan Quản lý Năng lượng

từ Đại hội toàn quốc Thổ Nhĩ Kỳ (Quốc hội)

từ nhà máy đường

từ hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ

from the General Directorate of PTT

từ Tổng cục An ninh

từ Ban Tôn giáo

từ Tổng công ty Phát thanh và Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ

học giả

từ Bộ Văn hoá và Du lịch

từ Quy chế Ngân hàng và Cơ quan giám sát

từ Bộ Môi trường và Đô thị hóa

từ Bộ Kinh tế

từ Ngân hàng Phát triển

từ Viện thống kê Thổ Nhĩ Kỳ

từ hội đồng nhà nước

từ Bộ Các vấn đề Liên minh châu Âu

từ Bộ Quốc phòng

từ Viện tiêu chuẩn Thổ Nhĩ Kỳ

from the Competition Authority

từ Bộ Tư pháp

sĩ quan quân đội

Cadet (quân đội) **

thẩm phán, công tố viên

từ Bộ Hải quan và Thương mại

từ Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Chăn nuôi

từ Bộ Năng lượng

từ Toà án Kế toán Thổ Nhĩ Kỳ

từ Viện An sinh Xã hội

từ Bộ Ngoại giao

từ Bộ Giao thông vận tải

từ Bộ Gia đình và Chính sách Xã hội

từ Cơ quan Công nghệ thông tin và Truyền thông

từ Cơ quan tuyển dụng

from the Public Procurement Authority

chính quyền địa phương

từ Bộ Nội vụ

từ Bộ Lâm nghiệp và Thủy văn

từ Hội đồng Kinh tế Thị trường Tư bản

từ Thư ký Kho bạc

từ Bộ Tài chính

từ Bộ Phát triển

từ Bộ Khoa học, Công nghiệp và Công nghệ

từ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Thổ Nhĩ Kỳ

từ Cơ quan Quản lý Thị trường Thuốc lá và Rượu

Cơ quan Xổ số Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ

từ Bộ Lao động

từ Cơ quan xuất nhập cảnh

from the Council of Higher Education

bị đuổi việc

Sources:
 • Gov’t decree no. 668 — resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm
 • Gov’t decree no. 669 — www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.669.pdf
 • Gov’t decree no. 670 — resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160817-17..htm
 • Gov’t decree no. 672 –www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M1-1.htm
 • Gov’t decree no. 675 — www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161029-4.htm
 • Gov’t decree no. 677 — www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161122-1.htm
 • Gov’t decree no. 679-1 — http://213.14.3.44/20170106/20170106M1-1-1..pdf
 • Gov’t decree no. 679-2 – http://213.14.3.44/20170106/20170106M1-1-2..pdf
 • Gov’t decree no. 679-3 — http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1-4..pdf
 • Gov’t decree no. 686 — http://213.14.3.44/20170207/20170207M1-1-1.pdf
 • Gov’t decree no. 689 — http://213.14.3.44/20170429/20170429-M1-1-1.pdf

 

** 4.090 từ các trường trung học quân sự, 6.140 từ các trường cao đẳng cán bộ không chính quy và 6.179 từ các trường quân sự cấp đại học.
Đàn áp sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

trường học

ký túc xá

trường đại học

tổ chức

bệnh viện

hiệp hội

công đoàn thương mại

phương tiện truyền thông

3.520 đơn vị bị đóng cửa

 

Nguồn:

1- http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm

2- http://t24.com.tr/files/20161122070138_basin-yayin.pdf