Báo cáo viên Liên hợp quốc
Báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền về sự độc lập của thẩm phán và luật sư

Từ văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva

8-14 Đại lộ la Paix
1211 Geneva 10
Thụy Sĩ

E-mail:
SRindependenceJL@ohchr.org

Ủy ban châu Âu
Ủy ban châu Âu

Ông Ủy viên Johannes Hahn

Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels
Bỉ

E-mail:
cab-hahn-contacts@ec.europa.eu

Ủy ban Châu Âu về Hiệu quả Tư pháp (CEPEJ)
Ủy ban Châu Âu về Hiệu quả Tư pháp (CEPEJ)

Hội đồng châu Âu

Tổng cục Nhân quyền và Pháp quyền

Đơn vị  sự độc lập và hiệu quả tư pháp

Đại lộ l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Pháp

Hội đồng tư vấn của các Công tố viên châu Âu (CCPE)
Hội đồng tư vấn của các Công tố viên châu Âu (CCPE)

Hội đồng Châu Âu

Tổng cục Nhân quyền và Pháp quyền

Đơn vị vì sự độc lập và hiệu quả tư pháp

Đại lộ l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Pháp

Hội đồng tư vấn của các Thẩm phán châu Âu (CCJE)
Hội đồng tư vấn của các Thẩm phán châu Âu (CCJE)
Hội đồng Châu Âu
Tổng cục Nhân quyền và Pháp quyền

Đơn vị vì sự độc lập và hiệu quả tư pháp
Đại lộ l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Pháp

Hiệp hội Thẩm phán và Công tố viên châu Âu
contact@amue-ejpa.org
Ủy ban châu Âu
Ủy ban châu Âu

Ông Ủy viên Johannes Hahn

Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brussels
Bỉ

E-mail:
cab-hahn-contacts@ec.europa.eu

Tổ chức Ân xá Quốc tế
Tổ chức Ân xá Quốc tế

Điện thoại: +44-20-74135500
Fax: +44-20-79561157
Địa chỉ: số 1 đường Easton, London, WC1X 0DW, UK
Twitter: @Amnestyonline

E-mail:
contactus@amnesty.org

Ngôi nhà Tự do
 

 

Ngôi nhà tự do

Văn phòng Washington:
Đường 1850 M., NW, tầng 11
Washington D.C. 20036

Văn phòng New York:
120 đường Wall, Fl. 26
New York, NY 10005

E-mail:
info@freedomhouse.org

Tổ chức Minh bạch Quốc tế
Tổ chức Minh bạch Quốc tế

Alt-Moabit 96
10559 Berlin
Liên lạc chung tại Đức:
Điện thoại: +49 30 3438 200
Fax: +49 30 3470 3912
E-mail:
ti@transparency.org
aosterhaus@transparency.org
cabel@transparency.org
akoch@transparency.org

Ủy ban Venice
Phòng thư ký Ủy ban Venice
Hội đồng châu Âu
67075 Strasbourg Cedex
Pháp

E-mail:
venice@coe.int
tatiana.mychelova@coe.int
panos.kakaviatos@coe.int
thomas.markert@coe.int

 

Hiệp hội quốc tế về Độc lập tư pháp và Hòa bình thế giới
Hiệp hội quốc tế về Độc lập tư pháp và Hòa bình thế giới

Freyastrasse 21, 8004 Zürich
Thụy Sĩ

E-mail:
Judicial.Independence.wp@gmail.com

MEDEL (Magistrats européens pour la démocratie et les libertés)
MEDEL
Greifswalder Strasse 4 (Briefkasten 42)
10405 Berlin
Đức

E-mail:
office@medelnet.eu

Hiệp hội các Công tố viên quốc tế
Hiệp hội Văn phòng công tố quốc tế

Hartogstraat 13
2514 EP Den Haag
Hà Lan

E-mail:
om@iap-association.org
sg@iap-association.org
elizabeth.howe@cps.gsi.gov.uk
ED@iap-association.org

Hiệp hội Thẩm phán Quốc tế
Hiệp hội Thẩm phán quốc tế
Union Internationale des Magistrats
Palazzo di Giustizia

Piazza Cavour – 00193 Roma, Ý

E-mail:
secretariat@iaj-uim.org

Ủy viên Ủy ban Nhân quyền Châu Âu
Hội đồng Châu Âu
Văn phòng Ủy viên Nhân quyền

67075 Strasbourg Cedex
Pháp

E-mail
commissioner@coe.int
hasan.bermek@coe.int

Hội đồng châu Âu
Hội đồng Châu Âu
Văn phòng riêng của Tổng thư ký

Đại lộ l’Europe F-67075 Strasbourg
E-mail:
bjorn.berge@coe.int
leyla.kayacik@coe.int

Tổ chức "Quyền con người trên hết"
Tổ chức “Quyền con người trên hết”

Văn phòng New York
Đường 75 Broad, tầng 31
New York, NY 10004
ĐT: (212) 845 5200
Fax: (212) 845 5299

Văn phòng Washington
Human Rights First
805 đường 15, NW, Suite 900
Washington, DC 20005
ĐT: (202) 547 5692
Fax: (202) 543 5999

E-mail: info@humanrightsfirst.org

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền

Địa chỉ:
Số 350 Đại lộ thứ 5, tầng 34
New York, NY 10118-3299 USA
ĐT: +1-212-216-1832
Fax: +1-212-736-1300
Email: hrwpress@hrw.org

Emma Daly
Giám đốc truyền thông
ĐT: +1-212-216-1835
Fax: +1-212-736-1300

Minky Worden
Giám đốc truyền thông
ĐT: +1-212-216-1250
Fax: +1-212-736-1300
ĐT: +1-212-290-4700 (Số chính)London
David Mepham
Giám đốc Vương quốc Anh
Joanna Nowak
Hiệp hội Truyền thông và Vận động
Tel: +44 (0) 20-7618-4777
nowakj@hrw.org

Địa chỉ:
Audrey House
Khu 16 -20 Ely
London, Anh
EC1N 6SN

Berlin
Wenzel Michalski
Giám đốc
Wolfgang Buettner
Trợ lý
ĐT: +49-30-259306-10

Địa chỉ:
Neue Promenade 5 10178 Berlin, Đức
ĐT: +49-30-259306-10
Fax. +49-30-259306-29
berlin@hrw.org

Brussels/Amsterdam
+32 -2-7371490 (pressdesk)
Jan Kooy
Cán bộ báo chí châu Âu
+31-6-42091869 (mob)
kooyj@hrw.org
Twitter: @KooyJan

Địa chỉ:
Rue de Trèves, 45
1040 Brussels, Bỉ
ĐT: +32-2-732-2009

Paris
142 rue Montmartre
75002 Paris, Pháp
ĐT: +33-1-43-59-55-35
Fax: +33-1-43-59-55-22

E-mail:
paris@hrw.org

Ủy ban Luật gia Quốc tế
Rue des Bains 33
P.O. Box 91
1211 Geneva 8, Thụy Sĩ
T +41 (0)22 979 38 00
F +41 (0)22 979 38 01
info@icj.org
Nhân quyền không biên giới
Nhân quyền không biên giới

Đại lộ d’Auderghem 61/16,
1040 Brussels, Bỉ
ĐT/ Fax: +32-2-3456145

international.secretariat.brussels@hrwf.org

Cơ quan Liên minh Châu Âu về Quyền cơ bản
Cơ quan Liên minh Châu Âu về Quyền cơ bản

Schwarzenbergplatz 11
A-1040 Vienna
Áo

E-mail: information@fra.europa.eu
media@fra.europa.eu

Hiệp hội châu Âu về Bảo vệ quyền con người
Hiệp hội châu Âu về Bảo vệ quyền con người

Rue de la Caserne, 33
1000 Brussels
Bỉ
Điện thoại: +32(0)25112100
Fax: +32(0)25113200
Email: info@aedh.eu

OSCE
Văn phòng OSCE về các thể chế Dân chủ và Nhân quyền
Ul. Miodowa 10
00-251 Warsaw
Ba Lan
Văn phòng: +48 22 520 06 00
Fax: +48 22 520 06 05
office@odihr.pl
ỦY BAN CHÂU ÂU VỀ PHÒNG CHỐNG TRA TẤN
ỦY BAN CHÂU ÂU VỀ PHÒNG CHỐNG TRA TẤN

Email: cptdoc@coe.int

Web: www.cpt.coe.int

Quỹ cứu trợ học giả IIE
Quỹ cứu trợ học giả IIE
Viện Giáo dục Quốc tế

809 United Nations Plaza
New York, New York 10017-3580
USA

Điện thoại: +1 212.205.6486
Fax: +1 212.205.6425
E-mail: srf@iie.org

Tổ chức các học giả bị đe dọa
Tổ chức các học giả bị đe dọa

Số 194 đường Mercer, phòng 410,
New York, NY, 10012, Hoa Kỳ
TEL: 1-212-998-2179 FAX: 1-212-995-4427
EMAIL: scholarsatrisk@nyu.edu